#1 2009-02-11 22:49:16

Graf

Przemek P.

Skąd: Dzierżoniów
Zarejestrowany: 2009-02-11
Posty: 22706
Punktów :   

KPA lista pytań

Wklejam to co miałem zapisane na hdd.


1.Istnienie decyzji administracyjnej
2.decyzja a zażalenie
3.Zasada zagrożenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

decyzja administracyjna
charakter prawny zwyczajnego ?rodka zaskarżenia
akt generalny jako podstawa postępowania egzekucyjnego

wła?ciwo?ć miejscowa i rzeczowa
charakter prawny odwołania
organ rekwizycyjny

przesłuchanie strony a oswiadczenie strony

sytuacja prawna zobowiazanego w post. egzekucyjnym

strona a osoba zainteresowana w post. administracyjnym

zestaw numer 52
1.Sytuacja prawna strony w post. admin.
2.Umorzenie w post. admin.
3.Zbieg egzekucji admin. i egzekucji sadowej

ogólna zas. praworzšdnosci i jej znaczenie
Koncepcja legitymacji strony i cos?
Wła?ciwo?c miejscowa organu egzekucyjnego

1. decyzja ostateczna a prawomocna,
2. wada kwalifikowana i wada niekwalifikowana w post. admin. i sposoby ich
usunięcia,
3. sytuacja prawna wierzyciela w post. egzekucyjnym.

1. Zasada skargowo?ci i oficjalno?ci w postępowaniu administracyjnym
2. Formy zakończenia postępowania odwoławczego
3. Upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym

1.Kompetencje szczególne
2.Czynno?ci procesowe organu egzekucyjnego
3.decyzje organu w sprawie odwołania.

1.kompetencja szczególna
2.czynnosci procesowe organu egzekucyjnego
3. rodzaje rozstrzygniec organu odwolawczego i ich zasady

1 decyzja a postanowienie
2 teoria wadliwosci decyzji adminitracyjnej
3  przedmotowy zakres obowiazywania ustawy o postep. egz.

1. Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego.
2. Etapy postępowania odwoławczego.
3. Skarga na przewlekło?ć postępowania egzekucyjnego.

1.niedopuszczalnosc egzekucji
2.decyzja administracyjna, wykonalnosc, istota
3.wznowienie postepowania

1. Organ administracyjny w ujęciu normatywnym i doktrynalnym
2. Zasady orzekania w sprawie indywidualnej
3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

1.    Doręczenie zwykłe a doręczenie zastępcze w postępowaniu
administracyjnym i egzekucyjnym.
2.    Wła?ciwo?ć delegacyjna organu administracji publicznej.
3.    Skutek materialny i skutek procesowy decyzji administracyjnej.

Zasada praworzšdno?ci.
2.    Koncepcja legitymacji procesowej w postępowaniu administracyjnym.
3.    Okre?lenie wła?ciwo?ci miejscowej organu egzekucyjnego.

1. pojęcie, istota, ?ródła , charakter, znaczenie zasad ogólnych post adm
2.strona (nie pamiętam jak brzmiało dokładnie )
3. Umorzenie postępowania egzekycyjnego

1. Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu adm. i jej znaczenie.
2. Postanowienie i jego rodzaje.
3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

1.decyzja administracyjna
2.Akty generalne jako podstawa do postepowania egzekucyjnego.
3.podstawa prawna ?rodków zaskarżenia zwykłych

1. ?rodki zaskarżenia a ?rodki nadzoru
2. Podanie. Elementy formalne podania.
3. Współdziałanie z państwami obcymi w postępowaniu egzekucyjnym.

Pozycja prawna strony w postępowaniu administracyjnym.
2. Umorzenie w postępowaniu adm.
2. Zbieg postępowań administracynego i postępowania egzekucyjego.


1.Etapy postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego.
2.Formy postępowania wyja?niajšcego (dowodowego)w postępowaniu
administracyjnym.
3.Koszty postępowania.( zapomniałam jak dokładnie brzmiało pytanie)

-----------

1. Postępowanie rozpoznawcze gabinetowe
2. Koszty postępowania administracyjnego. Zasady ponoszenia kosztów.
3. Egzekucja z obcych tytułów

-------

ZESTAW 17:
1. WYWŁASZCZENIE  PRAW  NABYTYCH
2.TERMINY W POST. ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADM.
      3. ROSZCZENIE ODSZKODOWAWCZE

--------------------------

1. Formy postępowania wyjasniającego w postepowaniu administacynym.
2. Koszty w postepowaniu administr i zasady ich ponoszenia.
3. Organ rekwizycyjny.

1. Prokurator w postep admin.
2. Zawieszenie postępowania.
3. Egzekucja z rachunku bankowego.


1. termin przedawnienia
2. wielośc stron w postepowaniu adm.. konsekwencje prawne
3.skarga na bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
------------------

Zestaw 18
Środki zaskarżenia a środki nadzoru
2. Podanie. Elementy formalne podania.
3. Współdziałanie z państwami obcymi w postępowaniu egzekucyjnym.

Zestaw 45
1. Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu adm. i jej znaczenie.
2. Postanowienie i jego rodzaje.
3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Zestaw  11
1. pojęcie, istota, źródła , charakter, znaczenie zasad ogólnych post adm
2.strona (nie pamiętam jak brzmiało dokładnie )
3. Umorzenie postępowania egzekycyjnego

Zestaw  33
1 - nadzór - dokładnie nie pamietam
2 - wszczęcie postępowania administracyjnego

zestaw  9
1.Zasada praworządności.
2.Koncepcja legitymacji procesowej w postępowaniu administracyjnym.
3.Określenie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego.

Zestaw  46
1.Doręczenie zwykłe a doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym.
2.Właściwość delegacyjna organu administracji publicznej.
3.Skutek materialny i skutek procesowy decyzji administracyjnej.

Zestaw  5
1. Organ administracyjny w ujęciu normatywnym i doktrynalnym
2. Zasady orzekania w sprawie indywidualnej
3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zestaw  7
1.niedopuszczalnosc egzekucji
2.decyzja administracyjna, wykonalnosc, istota
3.wznowienie postepowania

Zestaw  19
1. Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego.
2. Etapy postępowania odwoławczego.
3. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Zestaw  4
1 decyzja a postanowienie
2 teoria wadliwosci decyzji adminitracyjnej
3  przedmotowy zakres obowiazywania ustawy o postep. egz.

Zestaw  10
1.kompetencja szczególna
2.czynnosci procesowe organu egzekucyjnego
3. rodzaje rozstrzygniec organu odwolawczego i ich zasady

Zestaw  27
1. Zasada skargowości i oficjalności w postępowaniu administracyjnym
2. Formy zakończenia postępowania odwoławczego
3. Upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym

Zestaw 26
1. decyzja ostateczna a prawomocna,
2. wada kwalifikowana i wada niekwalifikowana w post. admin. i sposoby ich
usunięcia,
3. sytuacja prawna wierzyciela w post. egzekucyjnym.

Zestaw  23
1.przesłuchanie strony a oswiadczenie strony
2. sytuacja prawna zobowiazanego w post. egzekucyjnym
3. strona a osoba zainteresowana w post. administracyjnym

Zestaw 52
1.Sytuacja prawna strony w post. admin.
2.Umorzenie w post. admin.
3.Zbieg egzekucji admin. i egzekucji sadowej

Zestaw
właściwość miejscowa i rzeczowa
charakter prawny odwołania
organ rekwizycyjny

Zestaw  25
1.Istnienie decyzji administracyjnej
2.decyzja a zażalenie
3.Zasada zagrożenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zestaw
decyzja administracyjna
charakter prawny zwyczajnego środka zaskarżenia
akt generalny jako podstawa postępowania egzekucyjnego

zest. 2
1. Podstawa prawna wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
2. Prawo do odwołania a nadzwyczajne tryby postępowania.
3. Współdziałanie administracyjne.

zest.
1. Osoba zainteresowana- interes faktyczny.
2. Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności decyzji.
3. Wniosek o wyłączenie składników majątkowych spod egzekucji.

zest.
1. Elementy decyzji.
2. Niedopuszczalność egzekucji.
3. Dopuszczalność wznowienia postępowania.

zest.
1. Sytuacja prawna strony w postępowaniu.
2. Umożenie postępowania.
3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

zest.
1. Kwestia wstępna a współdziałanie administracyjne.
2. Skarga powszechna.
3. Pozycja prawna dłużnika zajętej wierzytelności.

1. Fikcja doreczenia
2. Wywłaszczenie decyzji
3 Zlecenie w postepowaniu egzekucyjnym

1 czynności odstąpienia od egzekucji
2 decyzje nieważne i ich skutki w postępowaniu administracyjnym
3 czynności procesowe techniczne w postępowaniu ogólnym administracyjnym


Zestaw 40:
1. Udział poczty elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. (jakoś
tak )
2. Wykonalność decyzji administracyjnej.
3. Podmioty postępowania agzekucyjnego.

Zestaw 16
1. zasada dwuinstancyjności i jej zastosowanie w postępowaniu
administracyjnym.
2. podmioty na prawach strony
3. egzekucja na wynagrodzeniu za pracę

zestaw
1.Etapy postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego.
2.Formy postępowania wyjaśniającego (dowodowego)w postępowaniu
administracyjnym.
3.Koszty postępowania.( zapomniałam jak dokładnie brzmiało pytanie)
-------------------
Jeśli posiadasz bogatszą listę tudież pamiętasz jakieś, którego tu brakuje dopisuj. Ja będę to systematycznie doklejać do pierwszego posta.


Przemek
Graf@radiorewers.pl

Offline

 

#2 2009-02-11 22:59:05

kicia05

Nowy użytkownik

9384640
Zarejestrowany: 2009-02-11
Posty: 5
Punktów :   

Re: KPA lista pytań

1. Postępowanie rozpoznawcze gabinetowe
2. Koszty postępowania administracyjnego. Zasady ponoszenia kosztów.
3. Egzekucja z obcych tytułów

:-)

Offline

 

#3 2009-02-11 23:17:48

Marcel87

Administrator

Zarejestrowany: 2009-02-11
Posty: 25
Punktów :   

Re: KPA lista pytań

dzięki kicia05 za newsa a pamietasz jeszcze jakies? bo jak pamietam było tych zestawów znacznie wiecej na skrzynce - niestety juz nie odzyskania;)

Offline

 

#4 2009-02-12 09:11:36

Ena

Nowy użytkownik

2391885
Zarejestrowany: 2009-02-12
Posty: 9
Punktów :   

Re: KPA lista pytań

1. Formy postępowania wyjasniającego w postepowaniu administacynym.
2. Koszty w postepowaniu administr i zasady ich ponoszenia.
3. Organ rekwizycyjny.

1. Prokurator w postep admin.
2. Zawieszenie postępowania.
3. Egzekucja z rachunku bankowego.


1. termin przedawnienia
2. wielośc stron w postepowaniu adm.. konsekwencje prawne
3.skarga na bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym


Oddanie władzy i pieniędzy rządowi jest jak danie whisky i kluczyków do samochodu nastolatkom

Offline

 

#5 2009-02-12 10:05:00

marina

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2009-02-12
Posty: 7
Punktów :   

Re: KPA lista pytań

Zestaw 18
Środki zaskarżenia a środki nadzoru
2. Podanie. Elementy formalne podania.
3. Współdziałanie z państwami obcymi w postępowaniu egzekucyjnym.

Zestaw 45
1. Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu adm. i jej znaczenie.
2. Postanowienie i jego rodzaje.
3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Zestaw  11
1. pojęcie, istota, źródła , charakter, znaczenie zasad ogólnych post adm
2.strona (nie pamiętam jak brzmiało dokładnie )
3. Umorzenie postępowania egzekycyjnego

Zestaw  33
1 - nadzór - dokładnie nie pamietam
2 - wszczęcie postępowania administracyjnego

zestaw  9
1.Zasada praworządności.
2.Koncepcja legitymacji procesowej w postępowaniu administracyjnym.
3.Określenie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego.

Zestaw  46
1.Doręczenie zwykłe a doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym.
2.Właściwość delegacyjna organu administracji publicznej.
3.Skutek materialny i skutek procesowy decyzji administracyjnej.

Zestaw  5
1. Organ administracyjny w ujęciu normatywnym i doktrynalnym
2. Zasady orzekania w sprawie indywidualnej
3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zestaw  7
1.niedopuszczalnosc egzekucji
2.decyzja administracyjna, wykonalnosc, istota
3.wznowienie postepowania

Zestaw  19
1. Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego.
2. Etapy postępowania odwoławczego.
3. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Zestaw  4
1 decyzja a postanowienie
2 teoria wadliwosci decyzji adminitracyjnej
3  przedmotowy zakres obowiazywania ustawy o postep. egz.

Zestaw  10
1.kompetencja szczególna
2.czynnosci procesowe organu egzekucyjnego
3. rodzaje rozstrzygniec organu odwolawczego i ich zasady

Zestaw  27
1. Zasada skargowości i oficjalności w postępowaniu administracyjnym
2. Formy zakończenia postępowania odwoławczego
3. Upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym

Zestaw 26
1. decyzja ostateczna a prawomocna,
2. wada kwalifikowana i wada niekwalifikowana w post. admin. i sposoby ich
usunięcia,
3. sytuacja prawna wierzyciela w post. egzekucyjnym.

Zestaw  23
1.przesłuchanie strony a oswiadczenie strony
2. sytuacja prawna zobowiazanego w post. egzekucyjnym
3. strona a osoba zainteresowana w post. administracyjnym

Zestaw 52
1.Sytuacja prawna strony w post. admin.
2.Umorzenie w post. admin.
3.Zbieg egzekucji admin. i egzekucji sadowej

Zestaw
właściwość miejscowa i rzeczowa
charakter prawny odwołania
organ rekwizycyjny

Zestaw  25
1.Istnienie decyzji administracyjnej
2.decyzja a zażalenie
3.Zasada zagrożenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zestaw
decyzja administracyjna
charakter prawny zwyczajnego środka zaskarżenia
akt generalny jako podstawa postępowania egzekucyjnego

zest. 2
1. Podstawa prawna wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
2. Prawo do odwołania a nadzwyczajne tryby postępowania.
3. Współdziałanie administracyjne.

zest.
1. Osoba zainteresowana- interes faktyczny.
2. Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności decyzji.
3. Wniosek o wyłączenie składników majątkowych spod egzekucji.

zest.
1. Elementy decyzji.
2. Niedopuszczalność egzekucji.
3. Dopuszczalność wznowienia postępowania.

zest.
1. Sytuacja prawna strony w postępowaniu.
2. Umożenie postępowania.
3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

zest.
1. Kwestia wstępna a współdziałanie administracyjne.
2. Skarga powszechna.
3. Pozycja prawna dłużnika zajętej wierzytelności.

1. Fikcja doreczenia
2. Wywłaszczenie decyzji
3 Zlecenie w postepowaniu egzekucyjnym

1 czynności odstąpienia od egzekucji
2 decyzje nieważne i ich skutki w postępowaniu administracyjnym
3 czynności procesowe techniczne w postępowaniu ogólnym administracyjnym


Zestaw 40:
1. Udział poczty elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. (jakoś
tak )
2. Wykonalność decyzji administracyjnej.
3. Podmioty postępowania agzekucyjnego.

Zestaw 16
1. zasada dwuinstancyjności i jej zastosowanie w postępowaniu
administracyjnym.
2. podmioty na prawach strony
3. egzekucja na wynagrodzeniu za pracę

zestaw
1.Etapy postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego.
2.Formy postępowania wyjaśniającego (dowodowego)w postępowaniu
administracyjnym.
3.Koszty postępowania.( zapomniałam jak dokładnie brzmiało pytanie)
-----------------
zestaw 44
1 współuczestnictwo formalne i materialne
2 wznowienie postepowania i ich skutek
3 egzekucja zastępczą

---------------


zestaw 13
1. Charakter prawny instytucji wznowienia postępowania administracyjnego.
2. System środków dowodowych w postępowaniu administracyjnym.
3. Organy pomocnicze i asystujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

zestaw 15
1. Świadek w postępowaniu egzekucyjnym.
2. Moc prawna środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.
3. Rodzaje rozstrzygnięć organu po wznowieniu postępowania administracyjnego.

----------------------------------------------------

Offline

 

#6 2009-02-12 11:08:16

Graf

Przemek P.

Skąd: Dzierżoniów
Zarejestrowany: 2009-02-11
Posty: 22706
Punktów :   

Re: KPA lista pytań

Ena i Marina: dziękujemy bardzo za kolejne pytania


Przemek
Graf@radiorewers.pl

Offline

 

#7 2009-02-12 13:00:30

zimoch

Nowy użytkownik

5171858
Zarejestrowany: 2009-02-11
Posty: 8
Punktów :   

Re: KPA lista pytań

zestaw 44
1 współuczestnictwo formalne i materialne
2 wznowienie postepowania i ich skutek
3 egzekucja zastępczą
Pozdro i milej nauki

Offline

 

#8 2009-02-12 17:33:53

butterfly

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2009-02-12
Posty: 2
Punktów :   

Re: KPA lista pytań

zestaw 13
1. Charakter prawny instytucji wznowienia postępowania administracyjnego.
2. System środków dowodowych w postępowaniu administracyjnym.
3. Organy pomocnicze i asystujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

zestaw 15
1. Świadek w postępowaniu egzekucyjnym.
2. Moc prawna środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.
3. Rodzaje rozstrzygnięć organu po wznowieniu postępowania administracyjnego.


KIEDY COŚ UPARCIE GAŚNIE ZAUFAJ ISKIERCE NADZIEI...

Offline

 

#9 2009-02-14 01:12:08

Graf

Przemek P.

Skąd: Dzierżoniów
Zarejestrowany: 2009-02-11
Posty: 22706
Punktów :   

Re: KPA lista pytań

dziękujemy
doklejone


Przemek
Graf@radiorewers.pl

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
serwery cs mega fast exp www.psychostos.pun.pl ban w diamondmt2 www.ls09-11.pun.pl www.cabalmasters.pun.pl